Thao tác với VĂN BẢN: sửa text / thay đổi định dạng

Thao tác với VĂN BẢN: sửa text / thay đổi định dạng

Bước 1: hãy chắc chắn rằng bạn đang ở chế độ [ SỬA ]  save image (góc trên bên trái màn hình)

Bước 2: có 2 chế độ sửa text

  • Bấm chuột 1 lần để thay đổi thiết lập  ⇒ cửa sổ nhỏ hiện lên cho phép bạn thay đổi kích cỡ, khoảng cách, font, mầu chữ và hiệu ứng...
  • Bấm chuột 2 lần để sửa nội dung text
Lưu ý:
Có 2 cách tùy chỉnh các thuộc tính của văn bản (font chữ, kiểu chữ, kích thước chữ, màu chữ...): 
  • Sửa chung toàn trang: chọn chế độ Sửa => chọn nền Sáng / Tối => chọn các loại thẻ để thiết lập (body, h1, h2, h3, h4...)
  • Sửa từng phần tử: chọn chế độ Sửa => bấm 1 lần vào chữ => chọn icon Thuộc tính (hình giọt nước)


 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer