Sửa MÃ HTML của từng khối

Sửa MÃ HTML của từng khối

Bước 1: Chọn chế độ [ KHỐI ] save image
Bước 2: Di chuột vào khối cần chỉnh sửa => chọn biểu tượng [ Sửa mã HTML ]
 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer