KẾT NỐI tên miền riêng

KẾT NỐI tên miền riêng

Chuẩn bị:  bạn cần có tài khoản đăng nhập quản trị tên miền => hãy yêu cầu nhà cung cấp nơi bạn mua tên miền gửi vào email cho bạn

Bước 1:  Chọn chế độ [ Xuất bản ]  save image  (góc trên bên trái màn hình)
Bước 2:  Bấm nút mầu xanh lá cây [ Xuất bản ] ⇒ Chọn mục [ Kết nối tên miền riêng ]  Nhập tên miền cần kết nối (lưu ý không nhập chuỗi ký tự "http://www")

Bước 3:  Trỏ tên miền về địa chỉ IP máy chủ của Slimweb

+ Đăng nhập vào trang quản lý tên miền bằng tài khoản do nhà cung cấp tên miền đã gửi cho bạn
+ Nếu bạn trỏ tên miền chính (vd: tenmienchinh.com) ⇒ thêm 02 bản ghi @ và www ⇒ trỏ về địa chỉ IP là 115.146.126.254  ⇒ xem hình bên dưới

+ Lưu ý: cần chờ từ 2 - 6 tiếng để hệ thống cập nhật

+ Trường hợp bạn trỏ tên miền con (Ví dụ: http://tenmiencon.tenmienchinh.com) ⇒ thêm bản ghi tenmiencon ⇒ trỏ về địa chỉ IP  là 115.146.126.254 ⇒ xem hình bên dưới


Lưu ý: Đối với khách hàng sử dụng máy chủ Slimweb có nhu cầu đăng ký SSL, quý khách vui lòng đăng ký SSL tại Slimweb. Bảng giá xem tại đây.

Các yêu cầu hỗ trợ về SSL bên ngoài sẽ không nằm trong phạm vi hỗ trợ của Slimweb.

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer