Cài đặt MÃ CHUYỂN ĐỔI: Nút gọi / Nút gửi form

Cài đặt MÃ CHUYỂN ĐỔI: Nút gọi / Nút gửi form

Bước 1: Copy mã cài đặt bên dưới
Bước 2: Tại màn hình thiết kế của Slimweb, chọn chế độ [ Xuất bản ] save image
Bước 3: Chọn [ Thiết lập trang ]
Bước 4: Chèn mã đã copy vào Nâng cao => Thẻ Meta. Lưu ý: Không xóa đoạn mã có sẵn trong ô, chèn xuống dưới cùng đoạn mã có sẵn.

1- Mã cài đặt cho sự kiện bấm vào nút gọi

Điều kiện: Trên website của bạn có nút gọi điện, gắn liên kết đến là tel:sodienthoai

Lưu ý: Copy mã dưới đây sau đó phải thay số điện thoại và mã google của bạn

<script>
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) {
    jQuery('[href="tel:0962629444"]').on('click', function() {
    gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-806957108/COFuCMash4IBELTg5IAD'});
});
});
</script>

Nâng cao: (đòi hỏi phải hiểu biết về lập trình)
Mã này còn áp dụng cho tất cả các sự kiện khác như: Bấm vào hình ảnh, bấm vào text, bấm vào 1 nút bất kỳ… Để bắt cài đặt mã cho các sự kiện khác này bạn chỉ cần thay phần mã lấy trong HTML là [href="tel:0962629444"] thành id hoặc class tương ứng của sự kiện đó.

2- Mã cài đặt cho sự kiện bấm vào nút gửi form

Điều kiện: Trên website của bạn có form đăng ký / liên hệ / popup form.
Lưu ý: Copy mã dưới đây sau đó phải thay IDform và mã google của bạn. Lấy id-form: Chọn chế độ [ Khối]  => di chuột vào khối form sẽ có ID hiện lên (tên ID không được tự giác thay đổi).

<script>
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) {
var count = 1;
jQuery('#IDform .btn').on('click', function() {
  if (count == 1) {
     gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-806957108/BxLqCMjKi5UBELTg5IAD'});
     count = 0;
  }
});
});
</script> 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer