Xử lý lỗi không xuất bản được trang

Xử lý lỗi không xuất bản được trang

Kiểm tra trình duyệt của bạn có chặn cửa sổ popup hay không?
  1. Xem có biểu tượng này  ÄÃ£ chặn cá»­a sổ bật lên trên thanh địa chỉ không? (góc trên bên trái trình duyệt)
  2. Thay đổi thiết lập cho phép cửa sổ popup ⇒ Xem hướng dẫn: https://support.google.com/chrome/answer/95472
Trường hợp hệ thống báo: Tên miền hoặc thư mục đã tồn tại. Vui lòng nhập tên khác!
=> Nhập tên thư mục / tên miền khác:

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer