Email marketing 
không phải là gửi spam

go down

Hướng dẫn sử dụng SlimEmail

Những hiểu lầm về email marketing

3 loại chiến dịch email marketing hiệu quả

Kịch bản gửi email tự động

Biến "khách hàng tiềm năng" thành "khách hàng"
Với SlimEmail bạn có thể tạo ra chuỗi email tự động gửi theo kịch bản soạn sẵn một cách dễ dàng. Bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào. Tỷ lệ chuyển đổi sẽ thay đổi một cách đáng ngạc nhiên.

Screen

Đo lường chiến dịch email marketing

Hiệu quả của chiến dịch email được đo lường theo nhiều cách. Ngay cả khi khách hàng không mở email nhưng họ vẫn nhìn thấy tên thương hiệu của bạn thì cũng đã giúp tăng "Nhận biết về thương hiệu"

Screen

Bạn đã sẵn sàng tăng lợi nhuận bằng Email Marketing