Thêm mới Yêu cầu dịch vụ | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Thêm mới Yêu cầu dịch vụ

Người liên hệ
Mô tả yêu cầu
Dịch vụ thiết kế Landing Page của chúng tôi được thực hiện hoàn toàn trên nền tảng SLIMWEB.vn.
Sau khi bàn giao, khách hàng có thể tự mình tiếp tục chỉnh sửa và tối ưu trang web.
Để đăng ký dịch vụ, bạn vui lòng cung cấp
  1. Địa chỉ trang Landing Page mà bạn muốn tham khảo
  2. Nội dung và hình ảnh bạn muốn thay vào trang Landing Page
Vui lòng nhập chính xác địa chỉ trang Landing page bạn muốn làm giống

hidden

Vertical Tabs

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer