Tối ưu hóa quảng cáo và chiến dịch trên Mạng hiển thị | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Tối ưu hóa quảng cáo và chiến dịch trên Mạng hiển thị

1. Tổ chức các chiến dịch của bạn theo chủ đề
Chiến dịch phải là bộ sưu tập các nhóm quảng cáo. Mỗi nhóm quảng cáo phải có nhiều quảng cáo phù hợp với phương pháp nhắm mục tiêu bạn chọn. 

Nhóm các danh sách từ khóa của bạn
Để ghép nối tốt hơn quảng cáo và từ khóa, hãy nhóm quảng cáo và từ khóa thành các nhóm quảng cáo dựa trên sản phẩm, dịch vụ hoặc các danh mục khác của bạn. Bằng cách đó, bạn sẽ có thể tập trung quảng cáo vào việc tiếp cận những người quan tâm đến doanh nghiệp của bạn nhiều nhất.

Khi bạn bao gồm từ khóa trong các chiến dịch nhắm mục tiêu Mạng hiển thị, mỗi từ khóa được sử dụng cho nhắm mục tiêu và tất cả từ khóa được xem là so khớp rộng. Tất cả quảng cáo trong nhóm quảng cáo sẽ dùng chung danh sách từ khóa và danh sách đó sẽ thành công nhất trong việc kết nối bạn với những khách hàng bạn muốn nếu danh sách cụ thể cho các quảng cáo trong nhóm quảng cáo của bạn.

2. Viết quảng cáo hấp dẫn
Để kết nối với khách hàng của bạn tốt hơn, điều quan trọng là bạn tạo quảng cáo hấp dẫn nhất có thể. Cho dù quảng cáo của bạn là quảng cáo văn bản cơ bản hay quảng cáo hình ảnh, việc kể câu chuyện của bạn có thể giúp thu hút khách hàng đến doanh nghiệp của bạn.

Bạn có thể sử dụng Thư viện mẫu quảng cáo để tạo quảng cáo tùy chỉnh dựa trên giao diện trang web của mình.

Lưu ý: Một số trang web không hiển thị tất cả các loại quảng cáo, vì vậy bạn có thể phải tạo quảng cáo có tất cả các định dạng và kích thước để tiếp cận nhiều người nhất.

Dưới đây là một số câu hỏi cần lưu ý khi bạn bắt đầu tạo quảng cáo:

- Đối tượng khách hàng bạn nhắm mục tiêu là ai?
- Bạn muốn người đó thực hiện hành động nào?
- Bạn có ưu đãi hay tính năng đặc biệt khả dụng trên trang web của mình cho người này không?
- Bạn có thể hiển thị cho người này một trang độc đáo sẽ làm cho họ có nhiều khả năng thực hiện hành động mà bạn muốn không?
- Bạn có thử nghiệm nhiều phiên bản quảng cáo của mình để tìm các quảng cáo hoạt động tốt nhất không?
- Chèn từ khóa vào quảng cáo chúng có thể làm cho quảng cáo của bạn thiết thực hơn với khách hàng và giúp tăng tỷ lệ nhấp (CTR) của bạn


3. Nhắm mục tiêu quảng cáo
- Chọn đúng từ khóa
Từ khóa riêng lẻ trong nhóm quảng cáo của bạn giúp xác định vị trí quảng cáo của bạn hiển thị trên Mạng hiển thị. Hầu hết các nhà quảng cáo đều thấy hữu ích khi có khoảng 5 đến 20 từ khóa cho mỗi nhóm quảng cáo. Từ khóa phải có liên quan chặt chẽ đến quảng cáo trong nhóm quảng cáo đó. Từ khóa của bạn càng có liên quan chặt chẽ với quảng cáo và trang đích thì quảng cáo của bạn càng có nhiều khả năng sẽ được nhắm mục tiêu đến đối tượng phù hợp.

- Loại trừ những từ khóa không liên quan
Loại trừ từ khóa có thể giúp bạn ngăn chặn quảng cáo hiển thị trên các trang về những chủ đề không liên quan để tránh phải trả tiền cho những nhấp chuột không cần thiết và giúp tăng lợi tức đầu tư của bạn.


4. Điều chỉnh giá thầu 
Khi bạn tạo chiến dịch mới, bạn sẽ có tùy chọn để nhắm mục tiêu Mạng tìm kiếm, Mạng hiển thị hoặc cả hai. Tùy thuộc vào các mạng bạn nhắm mục tiêu, bạn sẽ cần phải theo dõi và quản lý giá thầu để đảm bảo bạn đang tận dụng tối đa từ ngân sách quảng cáo hàng ngày của mình.

Nếu bạn chỉ nhắm mục tiêu Mạng hiển thị, bạn có thể sử dụng giá thầu mặc định của nhóm quảng cáo, đặt giá thầu riêng cho các phương pháp nhắm mục tiêu của bạn (như giá thầu từ khóa hoặc vị trí) hoặc đặt điều chỉnh giá thầu cho các phương pháp nhắm mục tiêu cụ thể. Nếu bạn nhận thấy quảng cáo của mình đang hoạt động rất tốt với một phương pháp nhắm mục tiêu nhất định, bạn có thể giúp quảng cáo của mình hiển thị thường xuyên hơn và nhận được nhiều nhấp chuột hơn bằng cách đặt giá thầu khác hoặc điều chỉnh giá thầu tự động cho giá thầu nhóm quảng cáo của bạn.
Theo Google

Block blog

Screen

Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing Page

Chỉ cần KÉO và THẢ - Không cần biết lập trình.

Tìm hiểu thêm

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer

X

Siêu công cụ thiết kế Web, Blog và Landing page thế hệ mới

Đăng ký miễn phí