Kiểm tra tên miền

.COM | .NET
Phí đăng ký: Miễn phí
Phí duy trì / Năm: 250.000 đ
.INFO | .ORG
Phí đăng ký: Miễn phí
Phí duy trì / Năm: 250.000 đ
.BIZ | .US
Phí đăng ký: Miễn phí
Phí duy trì / Năm: 250.000 đ
.VN
Phí đăng ký: 350.000 đ
Phí duy trì / Năm: 480.000 đ
.COM.VN | .NET.VN
Phí đăng ký: 350.000 đ
Phí duy trì / Năm: 350.000 đ

Copyright © 2016 Slimweb