Tạo trang web mới bằng cách sao chép (copy) trang web đã tạo | Công cụ Thiết kế Landing Page trực quan miễn phí

Tạo trang web mới bằng cách sao chép (copy) trang web đã tạo

  • Bước 1: Đăng nhập bằng tài khoản của bạn
  • Bước 2: Bấm vào menu [ Danh sách của tôi ] và làm theo hướng dẫn trong hình

save image
 

Copyright © 2016 Slimweb