Tạo trang web mới bằng cách sao chép (copy) trang web đã tạo | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Tạo trang web mới bằng cách sao chép (copy) trang web đã tạo

  • Bước 1: Đăng nhập bằng tài khoản của bạn
  • Bước 2: Bấm vào menu [ Danh sách của tôi ] và làm theo hướng dẫn trong hình

save image
 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer