Remarketing theo giá sản phẩm | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Remarketing theo giá sản phẩm

1. Điều kiện cài remarketing theo giá.

Cài đặt extentions chrome GTM Variable Builder

Có quyền quản trị Google Tag Manager

Quyền quản trị Analytics

2. Lấy giá sản phẩm trong trang web với extention GTM Variable Builder

 • Bôi đen giá ản phẩm
 • Click vào icon GTM Variable Builder
 • Bật Development tool (F12) vào tab Console bạn sẽ thấy dòng lệnh lấy giá trị

ecommerce-remarketing-theo-gia-san-pham-01

3. Tạo biến lấy giá trong Google Tag Manager

 • Truy cập tài khoản Google Tag Manager
 • Tạo biến mới
 • Loại biến: Custom JavaScript và dán đoạn function ở bước trên vào

ecommerce-remarketing-theo-gia-san-pham-02

Bật chế độ xem trước rồi vào lại trang web để xem kết quả nhưng loại biến hiện tại là string. Để thực hiện những bước kế tiếp chúng ta phải đổi loại biến string thành number.

ecommerce-remarketing-theo-gia-san-pham-03

Quay lại biến Price thay chỉnh sửa lại đoạn code trên. Đoạn code dưới để xóa dấu (.), dấu (,) và chuyển đổi định dạng từ string sang number. Bạn có thể thay điều kiện giá tùy theo sản phẩm của bạn.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
function(){ var capturedText = document.querySelector(".price.product-page-price>.woocommerce-Price-amount.amount").innerText.match(/^.{1}(.*).{0}/i)[1].trim();
var val = capturedText;
var v = val.split('.'); //Loại bỏ dấu .
var v = val.split(','); //Loại bỏ dấu ,
var number = v.join('');
number = parseInt(number);
var numpri;
if(number < 100000){
numpri = 1;
}
else if(number < 200000){
numpri = 2;
}
else if(number < 300000){
numpri = 3;
}
else if(number < 400000){
numpri = 4;
}
else if(number < 500000){
numpri = 5;
}
else{
numpri = 6;
}
numpri = parseInt(numpri);
return numpri;}

Bây giờ nếu bạn muốn tạo tệp remarketing những người xem sản phẩm của bạn tầm giá 100k, 200k… bạn phải tạo sự kiện để đẩy giá trị từ biến Price về Google Analytics.

4. Tạo sự kiện đẩy giá trị Price về Google Analytics

ecommerce-remarketing-theo-gia-san-pham-04

Các bạn chú ý nếu khách hàng vào trong sản phẩm hoặc shop có nhiều mặc hàng thì giá trị trả về là undefined để tránh đưa giá trị không mong muốn này về chúng ta cần tạo trigger để loại giá trị này trước khi đẩy giá trị Price về Google Analytics

4.1 Tạo trình kích hoạt (trigger) loại bỏ undefined

 • Tạo trình kích hoạt mới (trigger)
 • Loại trình kích hoạt: Page View
 • Kích hoạt trên: Some Page Views
 • Chọn biến Price chứa underfined

ecommerce-remarketing-theo-gia-san-pham-05

4.2 Tạo thẻ sự kiện đưa giá về Google Analytics

 1. Tạo thẻ mới universal Analytics
 2. Loại theo dõi (track Type): Sự kiện
 3. Danh mục (catagory): Price
 4. Action: biến Price
 5. Google Analytics Setting: chọn biến GA (biến ID Google Analytics)
 6. Chọn trình kích hoạt: All Page
 7. Loại trừ kích hoạt trên: Price underfined (trình kích hoạt vừa tạo ở bước trên)
 8. Đặt tên biến và lưu lại

ecommerce-remarketing-theo-gia-san-pham-06

5. Tạo tệp remarketing trong Google Analytics theo điều kiện giá

 • Truy cập tài khoản Google Analytics
 • Vào quản lý (Admin)
 • Chọn Audiences tạo mới tệp
 • Chọn all user rồi nhấp vào icon cây bút để chỉnh sửa điều kiện

 

ecommerce-remarketing-theo-gia-san-pham-08

Chọn điều kiện sau:

 • Event Category: Price
 • Event Action: theo điều kiện giá đoạn code trên bạn quy định
 • Vd: mình quy định giá từ 200k đến 300k là 3
 • Sau khi chọn xong bạn apply và save lại

ecommerce-remarketing-theo-gia-san-pham-09

Theo isharedigital

Block blog

Screen

Thiết Kế Web Và Landing Page Miễn Phí

Chỉ cần KÉO và THẢ - Không cần biết lập trình.

Đăng ký miễn phí

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer

X

Công Cụ Thiết Kế Web Chuẩn Marketing 4.0

Đăng ký miễn phí