Hướng dẫn sửa mã HTML của một khối nội dung | Công cụ Thiết kế Landing Page trực quan miễn phí

Hướng dẫn sửa mã HTML của một khối nội dung

Góc trên bên phải của mỗi khối nội dung có 1 biểu tượng hình bánh xe nhỏ. Bạn di chuột tới đó và làm như hướng dẫn trong hình minh họa bên dưới.

Copyright © 2016 Slimweb