Hướng dẫn sửa mã HTML của một khối nội dung | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn sửa mã HTML của một khối nội dung

Góc trên bên phải của mỗi khối nội dung có 1 biểu tượng hình bánh xe nhỏ. Bạn di chuột tới đó và làm như hướng dẫn trong hình minh họa bên dưới.

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer