Hướng dẫn bổ sung mã Javascript cho website | Công cụ Thiết kế Landing Page trực quan miễn phí

Hướng dẫn bổ sung mã Javascript cho website

Bước 1: Từ màn hình thiết kế, bạn bấm vào nút [ Cài đặt ] như hình bên dưới

save image

Bước 2: Chọn tab [ Quản lý mã nhúng ] rồi làm theo hướng dẫn trong hình
Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm mã vào phần Thêm mã vào trước thẻ </header>. 
LƯU Ý
  • Thêm mã CSS: Đoạn mã phải nằm bên trong thẻ style
  • Thêm mã Javascript: Đoạn mã phải nằm bên trong thẻ script

Copyright © 2016 Slimweb