Hướng dẫn bổ sung mã Javascript cho website

Bước 1: Từ màn hình thiết kế, bạn bấm vào nút [ Cài đặt ] như hình bên dưới

save image

Bước 2: Chọn tab [ Mã Javascript ] rồi làm theo hướng dẫn trong hình

save image

Copyright © 2016 Slimweb