Hướng dẫn bổ sung mã Javascript (google, facebook, chatbox...) cho website | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn bổ sung mã Javascript (google, facebook, chatbox...) cho website

Bước 1: Từ màn hình thiết kế, bạn bấm vào nút [ Cài đặt ] như hình bên dưới

save image

Bước 2: Chọn tab [ Quản lý mã nhúng ] rồi làm theo hướng dẫn trong hình
Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm mã vào phần Thêm mã vào trước thẻ </header>. 
LƯU Ý:
  • Thêm mã CSS: Đoạn mã phải nằm bên trong thẻ style
  • Thêm mã Javascript: Đoạn mã phải nằm bên trong thẻ script
Trường hợp mã google, facebook, chatbox... đã có sẵn thẻ script thì không cần thêm vào giữa thẻ script có sẵn.

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer