Tích hợp với Google Analytics để xem báo cáo thống kê | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Tích hợp với Google Analytics để xem báo cáo thống kê

Lưu ý: Tính năng chỉ dùng cho tài khoản trả phí.
Bước 1: Từ màn hình thiết kế, bạn bấm vào nút [ Cài đặt ] như hình bên dưới

save image

Bước 2: Tại phần [ Quản lý mã nhúng ] Nhập mã cài đặt của tài khoản Google Analytics như hình bên dưới

 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer