Tích hợp với Google Analytics để xem báo cáo thống kê | Công cụ Thiết kế Landing Page trực quan miễn phí

Tích hợp với Google Analytics để xem báo cáo thống kê

Bước 1: Từ màn hình thiết kế, bạn bấm vào nút [ Cài đặt ] như hình bên dưới

save image

Bước 2: Tại phần [ Quản lý mã nhúng ] Nhập mã cài đặt của tài khoản Google Analytics như hình bên dưới

 

Copyright © 2016 Slimweb