Tích hợp với Google Analytics để xem báo cáo thống kê

Bước 1: Từ màn hình thiết kế, bạn bấm vào nút [ Cài đặt ] như hình bên dưới

save image

Bước 2: Nhập mã cài đặt của tài khoản Google Analytics như hình bên dưới

 save image

Copyright © 2016 Slimweb