Hướng dẫn cách sửa thẻ Meta để tối ưu cho SEO

Từ màn hình thiết kế, bạn bấm vào nút [ Cài đặt ] như hình bên dưới

save image

Nhập nội dung thẻ meta vào ô [ Thẻ Meta ]

save image

Copyright © 2016 Slimweb