Hướng dẫn cách sửa thẻ Meta để tối ưu cho SEO | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn cách sửa thẻ Meta để tối ưu cho SEO

Từ màn hình thiết kế, bạn bấm vào nút [ Cài đặt ] như hình bên dưới

save image

Nhập nội dung thẻ meta vào ô [ Thẻ Meta ]

save image

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer