[ Bước 3 ] Thay đổi hình ảnh trên trang web cho phù hợp hơn | Công cụ Thiết kế Landing Page trực quan miễn phí

[ Bước 3 ] Thay đổi hình ảnh trên trang web cho phù hợp hơn

Bấm vào ảnh cần sửa. Bạn có 2 lựa chọn để sửa ảnh
+ Ảnh đã có sẵn trên mạng: Bạn chỉ cần copy đường link ảnh và dán vào ô "Nhập đường dẫn ảnh"
+Nếu ảnh nằm trên máy tính của bạn: bạn bấm vào nút "Chọn ảnh" để tải ảnh lên


Copyright © 2016 Slimweb