[ Bước 2 ] Sửa nội dung văn bản, đổi mầu và font chữ | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

[ Bước 2 ] Sửa nội dung văn bản, đổi mầu và font chữ

Bước 1: Bấm chọn đoạn văn bản cần sửa
Bước 2: Di chuột vào mép trái màn hình sẽ hiện ra hộp thoại để chỉnh định dạng chi tiết

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer