[ Bước 2 ] Sửa nội dung văn bản, đổi mầu và font chữ | Công cụ Thiết kế Landing Page trực quan miễn phí

[ Bước 2 ] Sửa nội dung văn bản, đổi mầu và font chữ

Bước 1: Bấm chọn đoạn văn bản cần sửa
Bước 2: Di chuột vào mép trái màn hình sẽ hiện ra hộp thoại để chỉnh định dạng chi tiết

Copyright © 2016 Slimweb