Mẫu email

Tiêu đề Cập nhật
{Important} website của bạn ngừng hoạt động và không thể truy cập 06/01/2018
Thông báo nâng cấp tài khoản thành công 05/04/2018
{Cảnh báo lần 2} Quá hạn thanh toán tài khoản tại Slimweb 06/01/2018
{Thông báo} Hết hạn tài khoản tại Slimweb 04/04/2018
Để trang Đích nhắm trúng mục tiêu khách hàng cho bạn. 17/10/2016
Chính sách Affiliate dành cho khách hàng của Slimweb 25/07/2016
Thông báo tài khoản có hiệu lực 05/04/2016

Copyright © 2016 Slimweb