Hướng dẫn tích hợp form Slimemail vào Slimweb | Công cụ Thiết kế Landing Page trực quan miễn phí

Hướng dẫn tích hợp form Slimemail vào Slimweb

Bước 1: Lấy mã nhúng

  • Lựa chọn 1 danh sách người đăng ký trong Tất cả danh sách của bạn

  • Thiết lập các trường thông tin bạn muốn hiển thị trên form đăng ký trong phần Thông tin tùy chỉnh(trong Slimemail mặc định 2 trường là Họ tên và Email).

  • Sau khi thiết lập các trường, Copy mã nhúng tại Mẫu đăng ký

  Thiết lập các trường của form:

  Sao chép mã nhúng:

Bước 2: Tích hợp mã nhúng vào Slimweb

  •  Click chọn nút button trên form của Slimweb (cửa sổ cấu hình form sẽ hiện ra mã HTML của form đó).

  • Xóa toàn bộ mã HTML của form Slimweb, thay thế bằng mã form của Slimemail copy được ở trên -> Save.

Copyright © 2016 Slimweb