Hướng dẫn thêm nút Click-to-call vào trang Landing Page

Bước 1: Chọn một khối (section) bất kỳ trên trang web, chuyển sang chế độ sửa mã HTML như hình bên dướiBước 2: Copy toàn bộ đoạn mã HTML bên dưới (bấm CTRL+A) và dán (paste) vào ô mã HTML

Copyright © 2016 Slimweb