Hướng dẫn thêm chú thích trên Youtube liên kết đến website của bạn | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn thêm chú thích trên Youtube liên kết đến website của bạn

HƯỚNG DẪN THÊM CHÚ THÍCH LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB CỦA BẠN 
 1. Xác minh tài khoản:
  • Đi tới Quản lý video bằng cách nhấn vào tài khoản của bạn-> Creator Studio -> Kênh.
  • Click vào Xác minh ở bên dưới tên tài khoản. Sau đó bạn cần chọn quốc gia của bạn và click “Gửi mã xác nhận cho tôi bằng tin nhắn văn bản”. Hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập số điện thoại và gửi mã xác nhận cho bạn qua sms. Khi xác minh thành công phần “Chú thích bên ngoài sẽ được bật”.
 1. Tạo liên kết website:
  • Đi tới Kênh-> Nâng cao để tạo liên kết tới trang web của bạn.
  • Bạn cần nhập liên kết tới trang web và xác minh rằng bạn sở hữu trang web đó (Click vào Xác minh để xem hướng dẫn)

 
 • Hướng dẫn xác minh sở hữu website:
 • Sau khi xác minh thành công bạn quay trở lại để lưu liên kết:

 
 1. Thêm chú thích vào video:
  • Đi tới Trình quản lý video->Video
  • Tại phần chỉnh sửa ở video của bạn, click vào mũi tên thả xuống->chọn Chú thích
 • Sau đó bạn Thêm chú thích và Liên kết tới website của bạn theo ý muốn. Lưu ý: tại phần liên kết bạn lựa chọn “Trang web được liên kết”
 • Áp dụng thay đổi là bạn đã thành công -> Xem video và trải nghiệm.

 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer