Hướng dẫn thay đổi hiển thị thông tin website khi share link lên facebook | Công cụ Thiết kế Landing Page trực quan miễn phí

Hướng dẫn thay đổi hiển thị thông tin website khi share link lên facebook

Trước tiên, nếu bạn muốn hiển thị hình ảnh, tiêu đề, nội dung... liên quan đến trang web của bạn, bạn cần phải thay đổi thẻ meta: Xem hướng dẫn
Trường hợp đã thay đổi thẻ meta mà share link lên facebook vẫn hiển thị ảnh hay nội dung của Slimweb, bạn làm theo hướng dẫn:

Bước 1: Truy cập https://developers.facebook.com/tools/debug/sharing 
Bước 2: Paste (dán) đường link website của bạn vào rồi chọn debug (gỡ lỗi)
Bước 3: Tại phần Thời gian trích xuất, chọn Thu thập lại

 

Copyright © 2016 Slimweb