Hướng dẫn thay đổi địa chỉ email nhận thông tin liên hệ từ website | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn thay đổi địa chỉ email nhận thông tin liên hệ từ website

Bước 1: Vào mã HTML của khối có form đăng ký:Bước 2: Tìm địa chỉ email trong giá trị value="..." (như hình) và thay đổi email:

save image

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer