Hướng dẫn thay bản đồ Google Map | Công cụ Thiết kế Landing Page trực quan miễn phí

Hướng dẫn thay bản đồ Google Map

HƯỚNG DẪN THAY BẢN ĐỒ TRÊN SLIMWEB
  1. Lấy đường dẫn bản đồ trên google maps:
  • Tại google maps, bạn tìm vị trí cần xuất hiện trên bản đồ của bạn, sau đó lựa chọn Chia sẻ hoặc nhúng bản đồ trên thanh menu của google maps:
 
  • Sau đó sẽ xuất hiện hộp thoại bổ sung, bạn click vào phần Nhúng bản đồ, tại đây sẽ xuất hiện đường dẫn bản đồ của bạn. Copy lại đường dẫn đó.
 
  1. Thay đổi đường dẫn trong website:
  • Tại khối bạn cần thay bản đồ -> Mã HTML, trong đó bạn dán đường dẫn đã copy được vào phần có thẻ ifame (như hình) và chỉnh thông số width (chiều rộng) height (chiều cao) là thành công!
 
 

Copyright © 2016 Slimweb