Hướng dẫn Tắt/Bật tính năng chống spam email (Google captcha) | Công cụ Thiết kế Landing Page trực quan miễn phí

Hướng dẫn Tắt/Bật tính năng chống spam email (Google captcha)

Recaptcha nhiệm vụ bảo vệ các địa chỉ email trên các trang web khỏi bị spam. 


Bước 1: Tại giao diện thiết kế website, chọn Cài đặt:

Công cụ thiết kế Landing Page miễn phí.png

Bước 2: Chọn tab [ Form liên hệ từ website ]  để Tắt/Bật tính năng chống spam email.

Copyright © 2016 Slimweb