Hướng dẫn Tắt/Bật tính năng chống spam email (Google captcha) | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn Tắt/Bật tính năng chống spam email (Google captcha)

Recaptcha nhiệm vụ bảo vệ các địa chỉ email trên các trang web khỏi bị spam. 


Bước 1: Tại giao diện thiết kế website, chọn Cài đặt:

Công cụ thiết kế Landing Page miễn phí.png

Bước 2: Chọn tab [ Form liên hệ từ website ]  để Tắt/Bật tính năng chống spam email.

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer