Hướng dẫn tạo Landing page từ A đến Z | Công cụ Thiết kế Landing Page trực quan miễn phí

Hướng dẫn tạo Landing page từ A đến Z

Tài liệu thiết yếu, phải đọc đối với tất cả những ai quan tâm đến bán hàng bằng Landing Page.
  • Landing Page là gì ?
  • Landing Page khác trang web thông thường như thế nào ?
  • Vì sao bán hàng bằng Landing Page lại hiệu quả ?
  • Các bước thiết kế nội dung một Landing Page ?
  • Các nguyên tắc, kỹ thuật tối ưu Landing Page ?
  • Cách sử dụng công cụ Slimweb để tạo Landing Page chuyên nghiệp chỉ trong 10 phút

Copyright © 2016 Slimweb