Hướng dẫn kiểm tra kích thước ảnh gốc của các template | Công cụ Thiết kế Landing Page trực quan miễn phí

Hướng dẫn kiểm tra kích thước ảnh gốc của các template


  • Click chuột phải vào hình ảnh -> chọn Kiểm tra (hoặc nhấn Ctrl + shift +I)kiemtraanh2.png


  • Di chuột vào đường dẫn hình ảnh kích thước hình ảnh sẽ xuất hiện

(Hoặc có thể sử dụng biểu tượng mũi tên ở góc bên trái để trỏ đến đối tượng cần kiểm tra)

kiemtra3.png

Copyright © 2016 Slimweb