Hướng dẫn kết nối tên miền riêng với website trên SLIMWEB | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn kết nối tên miền riêng với website trên SLIMWEB

Trường hợp bạn chưa có tên miền
  • Hãy truy cập địa chỉ tenmien.slimweb.vn để chọn và đăng ký cho mình một tên miền đẹp.
  • Sau đó, chuyên viên kỹ thuật của SLIMWEB sẽ hỗ trợ bạn việc cấu hình phần còn lại.

Trường hợp bạn đã có sẵn tên miền

Bước 1: Cấu hình trên Slimweb
  • Bạn vào mục [ Cài đặt ] của trang web sau đó bấm vào Tab [ Kết nối tên miền riêng ] như hình bên dướiBước 2: Cấu hình trỏ tên miền của bạn về Slimweb
  • Đăng nhập vào trang quản lý tên miền bằng tài khoản do nhà cung cấp tên miền đã gửi
  • Nếu bạn trỏ tên miền chính (Ví dụ: http://tenmienchinh.com) về Slimweb thì thêm 02 bản ghi @W trỏ về địa chỉ IP là [ 115.146.126.254 ] như hình bên dưới
  • Trường hợp bạn trỏ tên miền con (Ví dụ: http://tenmiencon.tenmienchinh.com) về Slimweb và giữ nguyên tên miền chính thì chỉ cần thêm bản ghi A và trỏ về địa chỉ IP  là [ 115.146.126.254 ] như hình bên dưới


Lưu ý: Sau khi cấu hình xong, thông thường bạn phải chờ từ 2 đến 6 tiếng thì tên miền mới sẽ hoạt động bình thường.
 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer