Hướng dẫn kết nối tên miền riêng với website trên SLIMWEB

Trường hợp bạn chưa có tên miền
  • Hãy truy cập địa chỉ tenmien.slimweb.vn để chọn và đăng ký cho mình một tên miền đẹp.
  • Sau đó, chuyên viên kỹ thuật của SLIMWEB sẽ hỗ trợ bạn việc cấu hình phần còn lại.

Trường hợp bạn đã có sẵn tên miền
  • Bạn vào mục [ Cài đặt ] của trang web sau đó bấm vào Tab [ Kết nối tên miền riêng ] như hình bên dưới

  • Sau đó bạn cần phải đăng nhập vào trang quản lý tên miền bằng tài khoản do nhà cung cấp tên miền đã gửi và trỏ tên miền về địa chỉ IP [ 115.146.126.254 ]

Copyright © 2016 Slimweb