Hướng dẫn chỉnh sửa nội dung câu hỏi FAQ | Công cụ Thiết kế Landing Page trực quan miễn phí

Hướng dẫn chỉnh sửa nội dung câu hỏi FAQ


  • Chọn sang hình con mắt ở góc trên bên trái màn hình

  • Click vào câu hỏi để mở câu trả lời, sau đó quay trở lại hình desktop để chỉnh sửa nội dung như bình thường.

faq.png

Copyright © 2016 Slimweb