Hướng dẫn chỉnh sửa nội dung câu hỏi FAQ | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn chỉnh sửa nội dung câu hỏi FAQ


  • Chọn sang hình con mắt ở góc trên bên trái màn hình

  • Click vào câu hỏi để mở câu trả lời, sau đó quay trở lại hình desktop để chỉnh sửa nội dung như bình thường.

faq.png

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer