Hướng dẫn chỉnh sửa ảnh lớn popup khi click vào ảnh nhỏ | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn chỉnh sửa ảnh lớn popup khi click vào ảnh nhỏ

  • Tùy theo mẫu sẽ có tính năng này.
  • Vấn đề bạn đang gặp phải là: đã thay hình ảnh mới nhưng khi click vào ảnh popup hiện lên ảnh lớn lại là ảnh cũ.

Bước 1: Khi bạn thay ảnh, sẽ xuất hiện link hình ảnh của bạn, bạn copy toàn bộ link hình ảnh đó và chuyển qua tab liên kết:

save image
 

Bước 2: Paste (thay thế) link ảnh đã copy được vào phần đích đến là liên kết bên ngoài (ở tab liên kết):