Hướng dẫn chèn remarketing Facebook | Công cụ Thiết kế Landing Page trực quan miễn phí

Hướng dẫn chèn remarketing Facebook

Bước 1: Từ màn hình thiết kế, bạn bấm vào nút [ Cài đặt ] như hình bên dưới

save image

Bước 2: Chọn tab [ Quản lý mã nhúng ] rồi làm theo hướng dẫn trong hình
Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm mã vào phần Thêm mã vào trước thẻ </body>
(Thông thường mã Facebook pixel đã có sẵn thẻ script).



Copyright © 2016 Slimweb