Hướng dẫn chèn remarketing Facebook | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn chèn remarketing Facebook

Bước 1: Từ màn hình thiết kế, bạn bấm vào nút [ Cài đặt ] như hình bên dưới

save image

Bước 2: Chọn tab [ Quản lý mã nhúng ] rồi làm theo hướng dẫn trong hình
Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm mã vào phần Thêm mã vào trước thẻ </body>
(Thông thường mã Facebook pixel đã có sẵn thẻ script).Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer