Hướng dẫn chèn comment facebook vào website | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn chèn comment facebook vào website

Bước 1: Truy cập đường link https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments, nhập các thông tin như hình bên dưới để lấy mã code:
  • Sau khi Lấy mã sẽ xuất hiện 2 đoạn Mã code như hình:
Bước 2: Copy đoạn Mã code 1, vào phần [ Cài đặt ] -> [ Quản lý mã nhúng ] sau đó chèn vào phần Thêm mã vào trước thẻ </body> như hình bên dưới:
LƯU Ý:
  • Đoạn mã copy đã có sẵn thẻ script  nên không cần chèn vào giữa thẻ script nữa.
  • Nếu trong phần Thêm mã vào trước thẻ </body> có sẵn đoạn mã nào đó thì Không được xóa. Chèn thêm mã lên trên cùng hoặc dưới cùng đoạn mã có sẵn.


Bước 3: Copy đoạn mã code 2, mở Mã HTML của 1 khối trên trang web của bạn chèn vào nơi bạn muốn hiển thị.
Thông thường, nên chèn xuống cuối cùng của khối cuối cùng trong trang web của bạn (như hình).

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer