Hướng dẫn cài đặt tiện ích Popup lúc thoát trang | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn cài đặt tiện ích Popup lúc thoát trang

Tính năng nổi bật 

  • Hiển thị popup khi người dùng sắp thoát trang web của bạn
  • Nội dung popup có thể là một trang web bất kỳ (link google form, hoặc chính là một trang được tạo bởi slimweb.vn)
  • Popup chứa những thông tin quan trọng mà bạn muốn khách hàng biết (ví dụ: sản phẩm mới, hoặc đợt giảm giá mới, thu thập email của khách hàng…)
Hướng dẫn thiết lập tiện ích:
  1. Tại phần xây dựng trang web của bạn, chọn Cài đặt -> Tiện ích bổ sung -> Popup lúc thoát trang:

1.png

     2.   Thiết lập Tình trạng, Chiều rộng của Popup Nội dung lấy từ website

 

6.png

 

   3.   Lưu lại và xem kết quả:

7.png

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer