Hướng dẫn cài đặt tiện ích Click-to-call | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn cài đặt tiện ích Click-to-call


  • Click-to-call là một tiện ích dành cho người dùng trên mobile, khi khách hàng truy cập vào website của bạn, có thể liên hệ trực tiếp bằng cách nhấp vào biểu tượng điện thoại và thực hiện cuộc gọi đến số mà bạn cài đặt.

Thiết lập tiện ích:
  1. Tại phần xây dựng trang web của bạn, chọn Cài đặt -> Tiện ích bổ sung -> Thêm nút Click-to-call:

1.png

2.png

 

      2.   Thiết lập Tình trạng và Số điện thoại của bạn:

3.png

      3.   Lưu lại và xem kết quả:

  • Lưu ý: để kiểm tra tiện ích hoạt động đúng số điện thoại hay không bạn sử dụng điện thoại để kiểm tra nhé.

4.png

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer