Hướng dẫn cách xóa một chi tiết nhỏ trên trang | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn cách xóa một chi tiết nhỏ trên trang

Bước 1: Bấm vào mục cần xóa

Bước 2: Tiến hành xóa nội dung đã chọn.

save image

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer