Hướng dẫn cách xóa một chi tiết nhỏ trên trang | Công cụ Thiết kế Landing Page trực quan miễn phí

Hướng dẫn cách xóa một chi tiết nhỏ trên trang

Bước 1: Bấm vào mục cần xóa

Bước 2: Tiến hành xóa nội dung đã chọn.

save image

Copyright © 2016 Slimweb