Hướng dẫn cách tích hợp form Getresponse | Công cụ Thiết kế Landing Page trực quan miễn phí

Hướng dẫn cách tích hợp form Getresponse

Bước 1 : Copy đoạn mã javaScript trong Getresponse

getresponse.png

Bước 2: Chọn khối nội dung cần nhúng form Getresponse và làm như hình:


save image

 

Copyright © 2016 Slimweb