Hướng dẫn cách tích hợp form Getresponse | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn cách tích hợp form Getresponse

Bước 1 : Copy đoạn mã javaScript trong Getresponse

getresponse.png

Bước 2: Chọn khối nội dung cần nhúng form Getresponse và làm như hình:


save image

 

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer