Hướng dẫn cách thay ảnh nền, banner.

Bước 1: Chọn khung banner cần thay đổi bằng cách di chuột và bấm vào góc của hình nền cần thay

Bước 2: Lựa chọn hình ảnh thay thế như cách thông thường

save image

Copyright © 2016 Slimweb