Hướng dẫn cách thay ảnh nền, banner. | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn cách thay ảnh nền, banner.

Bước 1: Chọn khung banner cần thay đổi bằng cách di chuột và bấm vào góc của hình nền cần thay

Bước 2: Lựa chọn hình ảnh thay thế như cách thông thường

save image

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer