Hướng dẫn cách nhúng fanpage vào trang | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn cách nhúng fanpage vào trang

Bước 1: Truy cập địa chỉ https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin để lấy code

fanpage.png

Sau khi “Get code”, chọn IFrame sau đó copy toàn bộ mã code để gắn vào trang

Bước 2: Chọn khối nội dung cần nhúng Fanpage Facebook

Bước 2: Sau khi vào HTML, dán toàn bộ mã nhúng do facebook cung cấp vào đây [ Lưu ] 

save image

 

Kết quả hiện thị thành công sẽ như sau.

fan6.png

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer