Hướng dẫn cách nhúng fanpage vào trang | Công cụ Thiết kế Landing Page trực quan miễn phí

Hướng dẫn cách nhúng fanpage vào trang

Bước 1: Truy cập địa chỉ https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin để lấy code

fanpage.png

Sau khi “Get code”, chọn IFrame sau đó copy toàn bộ mã code để gắn vào trang

Bước 2: Chọn khối nội dung cần nhúng Fanpage Facebook

Bước 2: Sau khi vào HTML, dán toàn bộ mã nhúng do facebook cung cấp vào đây [ Lưu ] 

save image

 

Kết quả hiện thị thành công sẽ như sau.

fan6.png

Copyright © 2016 Slimweb