Hướng dẫn cách chọn và thay ảnh nền (background image) bằng cách tìm kiếm Google

Ảnh nền cần có kích thước lớn hơn bình thường. 

Bước 1:  Tìm kiếm hình ảnh theo cách thông thường trên trang  google.com.

Bước 2: Dùng bộ lọc của google để chọn ra những hình ảnh có kích thước lớn

save image


Bước 3:  Copy đường dẫn ảnh bằng cách chọn ảnh  và  bấm nút "View image" như trong hình