Hướng dẫn cách chọn và thay ảnh nền (background image) bằng cách tìm kiếm Google | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Hướng dẫn cách chọn và thay ảnh nền (background image) bằng cách tìm kiếm Google

Ảnh nền cần có kích thước lớn hơn bình thường. 

Bước 1:  Tìm kiếm hình ảnh theo cách thông thường trên trang  google.com.

Bước 2: Dùng bộ lọc của google để chọn ra những hình ảnh có kích thước lớn

save image


Bước 3:  Copy đường dẫn ảnh bằng cách chọn ảnh  và  bấm nút "View image" như trong hình