Cách thay đổi tiêu đề trang web và địa chỉ truy cập của trang web đã tạo ? | Công cụ Thiết kế Landing Page trực quan miễn phí

Cách thay đổi tiêu đề trang web và địa chỉ truy cập của trang web đã tạo ?

Bước 1: Từ màn hình thiết kế bạn bấm vào nút [ Cài đặt ] như hình bên dưới.

save image

Bước 2: Nhập tiêu đề và địa chỉ truy cập mới cho website như hình bên dưới

save image

Copyright © 2016 Slimweb