Cách tạo trang Popup

Bước 1: Vào cài đặt để tiến hành chỉnh sửa

save image

Bước 2: Tại phần “popup” có 2 chế độ bạn có thể chọn theo mong muốn tại đây

pop1.png

Bước 3: Chỉnh sửa thông số hiện thị cho trang popup

pop2.png

Kết quả hiện thị sau khi hoàn tất.

pop3.png

Copyright © 2016 Slimweb