Cách phục hồi các phiên bản cũ | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Cách phục hồi các phiên bản cũ

Bước 1: Đăng nhập vào phần danh sách của tôi. Tại đây chọn ô “Lịch sử”, tại đó chứa toàn bộ phiên bản chỉnh sửa của bạn trong quá khứ.

his1.png

Bước 2: Lựa chọn phiên bản bạn muốn phục hồi sau đó ấn “Quay trở lại phiên bản này”. Hệ thống sẽ phục hồi lại toàn bộ nội dung tại phiên bản đó cho bạn.

his2.png

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer