Các đối sánh của từ khóa trong Google AdWords | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

Các đối sánh của từ khóa trong Google AdWords

Lượt xem: 14
Mỗi từ khóa sử dụng tùy chọn đối sánh khác nhau để giúp kiểm soát những tìm kiếm nào phải kích hoạt quảng cáo của bạn hiển thị. Bạn có thể chọn 1 hoặc nhiều tùy chọn đối sánh từ khóa. Nếu bạn không chọn đối sánh cụ thể thì mặc định từ khóa sẽ được xem là đối sánh rộng .

1. Các loại đối sánh từ khóa trong Google AdWords

-          Đối sánh rộng : Mang đến nhiều lưu lượng truy cập nhất cho phép quảng cáo của bạn hiển thị cho các tìm kiếm trên các cụm từ tương tự và biến thể gần đúng và từ đồng nghĩa có liên quan

VD : mèo con
Tìm kiếm có thể có đối sánh : mèo mèo, ảnh mèo con, miu con, mão con …

-          Công cụ sửa đổi đối sánh rộng : Cho phép quảng cáo của bạn hiển thị cho các tìm kiếm bao gòm từ khóa đối sánh rộng hoặc biến thể gần đúng của từ khóa đối sánh rộng.

VD : +nuôi +mèo con

Tìm kiếm có thể đối sánh : nuôi mèo con, cách nuôi mèo con, mèo con tốt nhất để nuôi, mèo con cần nuôi …

-          Đối sánh cụm từ : Cho phép quảng cáo của bạn hiển thị cho các tìm kiếm bao gồm cụm từ chính xác hoặc biến thể gần đúng của cụm từ chính xác với từ bổ xung hoặc sau cụm từ đó.

VD : “nuôi mèo con”

Tìm kiếm có thể đối sánh : nuôi mèo con, cách nuôi mèo con …

-          Đối sánh chính xác : Cho  phép quảng cáo hiển thị chính xác cụm từ đó hoặc các biến thế gần đúng của cụm từ chính xác đó và không có các từ khác

VD : [nuôi mèo con]

Tìm kiếm có thể đối sánh : nuôi mèo con, nuoi meo con

-          Đối sánh phủ định : Đảm bảo rằng quảng cáo sẽ không hiển thị cho bất kỳ tìm kiếm nào có chứa cụm từ đó

VD : -miễn phí

Tìm kiếm sẽ không có đối sánh : nuôi mèo con miễn phí, bán mèo con miễn phí …

2. Cách chọn loại đối sánh từ khóa phù hợp

-          Khi chọn loại từ khóa các bạn cần thực hiện theo chiến lược từ rộng cho đến hẹp. Việc này sẽ giúp bạn so sánh và chọn lọc cho mức độ liên quan dựa trên hiệu suất của chiến dịch. Để bắt đầu thì thử sử dụng bằng Công cụ từ khóa để suy nghĩ về ý tưởng khóa và các biến thể gần đúng của từ khóa kích hoạt quảng cáo của bạn

-          Khi sử dụng loại đối sánh cụm từ, mở rộng thì sau khoảng thời gian 3-7 ngày trở lên thì các bạn có thể xem trong báo cáo cụm từ tìm kiếm các cụm từ đã kích hoạt quảng cáo. Nếu các cụm từ có từ nào có tiềm năng cao thì bạn nên thêm vào danh sách từ khóa còn từ nào khoong liên quan thì phủ định từ khóa đó đi .

Chúc các bạn sử dụng cái loại đối sánh từ khóa phù hợp và hiệu quả khi chạy chiến dịch Google AdWords và mời các bạn đón đọc bài viết tiếp theo về Giá thầu từ khóa trong Google AdWords nhé.
Theo buitue.com

Block blog

Screen

Thiết Kế Web Và Landing Page Miễn Phí

Chỉ cần KÉO và THẢ - Không cần biết lập trình.

Đăng ký miễn phí

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer