[ Bước 1 ] Tạo bố cục cho website: Thêm hoặc bớt khối nội dung | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

[ Bước 1 ] Tạo bố cục cho website: Thêm hoặc bớt khối nội dung

Bước 1: Bấm vào biểu tượng hình bánh xe ở góc trên bên trái màn hình.
Bước 2: Lựa chọn khối nội dung mẫu và kéo thả vào màn hình

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer