[ Bước 1 ] Tạo bố cục cho website: Thêm hoặc bớt khối nội dung | Công cụ Thiết kế Landing Page trực quan miễn phí

[ Bước 1 ] Tạo bố cục cho website: Thêm hoặc bớt khối nội dung

Bước 1: Bấm vào biểu tượng hình bánh xe ở góc trên bên trái màn hình.
Bước 2: Lựa chọn khối nội dung mẫu và kéo thả vào màn hình

Copyright © 2016 Slimweb