3 bước để tạo trang đích có chuyển đổi | SlimWeb | Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing page

3 bước để tạo trang đích có chuyển đổi

Những người đến trang đích của bạn đều có mục tiêu - có thọ họ muốn mua sản phẩm hoặc tìm một số tin. Nếu trang đích của bạn không đáp ứng được những nhu cầu này thì khách hàng tiềm năng sẽ không nán lại.

Vậy bạn sẽ phải làm gì, kiểm tra những gì trên trang đích để tạo ra chuyển đổi? Dưới đây là 3 bước gợi ý giúp bạn thực hiện.

 
Theo isharedigital

Block blog

Screen

Tự Thiết Kế Web, Blog Và Landing Page

Chỉ cần KÉO và THẢ - Không cần biết lập trình.

Tìm hiểu thêm

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer

X

Công Cụ Thiết Kế Web Chuẩn Marketing 4.0

Đăng ký miễn phí